Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1. Consideracions generals

1.1. Accés a la biblioteca

La Biblioteca és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania, dins de l’horari establert, el qual està subjecte a modificacions a criteri de l’Ajuntament de Cervià.

L’accés als espais i als serveis de la biblioteca és lliure i gratuït, adreçant-se a tothom sense distinció d’edat, sexe, raça, creença, etc. Només l’ús de determinats serveis i supòsits comporten el pagament d’unes taxes o preus públics.

Els menors de set anys han d’anar acompanyats, en tot moment, del pare/mare/tutor o persona responsable major de 14 anys que se’n faci càrrec. La biblioteca no es fa responsable de la cura i vigilància dels menors d’edat.

No està permesa l’entrada amb patinets, patins, bicicletes, tricicles o vehicles recreatius similars.

El personal de la biblioteca pot demanar el carnet de la biblioteca als usuaris, així com una identificació complementaria (qualsevol document oficial vàlid), quan ho consideri necessari per al bon funcionament de l’equipament.

1.2. Normes de comportament i civisme

La biblioteca és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu.

Cal mantenir-hi una actitud correcta, s’han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o puguin molestar els altres usuaris o el personal de la biblioteca.

Cal respectar els fons, les instal·lacions i els equipaments de la biblioteca. En cas d’incompliment d’aquestes condicions es perdran els drets d’usuari de la biblioteca.

El telèfons mòbils i dispositius electrònics que puguin ocasionar molèsties a la resta d’usuaris han d’estar silenciats.

Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni menjar ni beure (a excepció d’aigua) en tot el recinte de la biblioteca.

La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris.

Els objectes personals oblidats en el recinte es guardaran durant un període màxim de dos mesos. Transcorregut aquest temps, la Biblioteca se’n despendrà.

No es podran fer fotografies o filmacions dels equipaments sense el permís previ del personal de la Biblioteca.

La conducta inapropiada i les faltes de respecte i de consideració (com ara crits, insults i/o amenaces) que afectin al personal de la biblioteca i a la resta d’usuaris comportarà l’expulsió temporal de la biblioteca, la retirada del carnet i la pèrdua dels drets com a usuari, entre 6 mesos i dos anys (segons la gravetat dels fets, independentment de l’aplicació del codi penal en els casos que així ho requereixin). En cas de reincidència el carnet podrà ser retirat de forma definitiva.

El robatori de material de la biblioteca comportarà l’expulsió temporal de la biblioteca, la retirada del carnet i la pèrdua dels drets com a usuari, entre 6 mesos i tres anys (segons la gravetat dels fets, independentment de l’aplicació del codi penal en els casos que així ho requereixin). En cas de reincidència el carnet podrà ser retirat de forma definitiva.

Els usuaris tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal·lacions, serveis, activitats, fons, personal, etc.