Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Disposicions addicionals

L’Ajuntament de Cervià de les Garrigues i la direcció de la Biblioteca Pública de Cervià es reserva el dret de resoldre qualsevol supòsit no previst en el present reglament de la manera que estimi més convenient per al correcte funcionament de l’equipament.

Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la biblioteca, amb independència de la possessió o no del carnet. Contra la vulneració del reglament no es podrà al·legar desconeixement. La biblioteca vetllarà per facilitar còpies integres o extractes del reglament a tothom que ho sol·liciti, així com que aquest estarà publicat en la web de la Biblioteca i l’Ajuntament.

Per tal de permetre que la biblioteca compleixi la seva funció i per assegurar la necessària convivència de tothom que es trobi en aquest espai, qualsevol persona que no respecti aquest reglament en pot ser expulsada durant un temps determinat, en funció de la gravetat dels fets.