Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preàmbul

Aquest document regula el funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca Pública de Cervià de les Garrigues.

La Biblioteca és de titularitat municipal, gestionada per conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’article 64b de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

Segons el Manifest de la UNESCO, la biblioteca pública és un element essencial per a l’educació, la cultura i la informació i ha de proporcionar les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys, per tal de decidir lliurement i fer possible el desenvolupament cultural dels individus i dels col·lectius.